Faculty
Faculty
Position: English > Faculty > Faculty

Faculty

March 25, 2017

Linguistics

Professor: Chen Haiqing, Gao Guizhen

Associate Professor: Cheng Lixia, Li Guanghe, Mu Hong,Zhang Beilin, Zhan Lili,

Lecturer: Cheng Fangfang, Hu Wenhua, Li Chunhui,Li Shujie

Assistant: Wang Shichao

Applied Linguistics

Professor: Chen Hongjun, Jiang Qun, Liu Wenyu, Ma Jianjun Shi Zhenmei, Wang Huili, Wang Yijing, Wu Zhuoya

Associate Professor: An Xuehua, Cao Jingxiang, Cao Shuo, Cui Dazhi, Li Qiang, Li Yanchun, Liu Bo, Liu Hui, Ma Zejun, Qi Lixia, Qian Jin, Qin Tieli, Song Yanwei, Sun Chengzhi, Sun Lianhua, Tan Fang, Tian Suping, Tong Yimin, Wang Chong, Wang Dongmei, Wang Yuming, Wu Shilan, Xia Xiaomei, Xu Li, You Zhishen, Zhang Min, Zhang Xuemei

Lecturer: Chang Yumin, Chen Lihui, Ge Tianshuang, Gong Xiaobei, Huang Wenlan, Kou Jinnan, Tang Xiaoyu, Wang Randan, Zhang Jian, Zhang Jing

Foreign Literature

Professor: Du Fenggang, Qin Mingli, Sui Xiaodi

Associate Professor: Ding Man, Guo Mei, Kong Yue, Ma Li, Wang Yue, Xu Mingying, Yin Xiaofang

Lecturer: Cao Haiyan, Cao Xu, Li Jie, Wang Shuang

Translation and Interpreting Studies

Professor: Jiang Xin, Jiang Yi, Li Xiuying, Liu Aiyun, Yu Fengjun

Associate Professor: Guan Xiaowei, Han Qian, Liu Jing, Ma Ruixue, Meng Qingrong, Tao Yuan, Zhang Rui, Zhang Yanmin

Lecturer: Bao Qian, Han Yun, Li Zhun, Liu Xin, Qiu Jin, Sun Li, Wang Haitao, Zhou Zhao

International Studies

Professor:

Associate Professor: Cui Ge, Li Hong

Lecturer: Yang Yawen, Zhu Dequan

Foreign Culture Studies

Professor: Li Xiaoping

Associate Professor: Li Zhen, Lin Leqing, Zhou Gang, Zhou Guixiang

Lecturer: Fang Guangrui, Wang Jian, Wen Yi